Перейти до вмісту

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт «Книгарня «Добродій», розташований на доменному імені https://dobrodiy.org.ua, може одержати про Користувача під час використання сайту https://dobrodiy.org.ua.

1. Визначення термінів
 1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
 1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на керування сайтом «Книгарня «Добродій», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що прямо чи побічно стосується певної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).
1.1.3. « Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, нагромадження, зберігання, уточнення (відновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором чи іншою особою, що одержали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Книгарня «Добродій» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://dobrodiy.org.ua.
1.1.6. Користувач сайту «Книгарня «Добродій» (далі Користувач) – особа, що має доступ до сайту «Книгарня «Добродій» за допомогою мережі Інтернет, і використовує інформацію, матеріали й продукти сайту «Книгарня «Добродій».
1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в Http-Запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. « Ip-Адреса» — унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач одержує доступ на сайт «Книгарня «Добродій».

2. Загальні положення
 2.1. Використання сайту «Книгарня «Добродій» Користувачем означає згоду з даною Політикою конфіденційності й умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «Книгарня «Добродій».
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується до сайту «Книгарня «Добродій». Сайт «Книгарня «Добродій» не контролює й не відповідає за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті «Книгарня «Добродій».
2.4. Адміністрація не перевіряє вірогідність персональних даних, що надаються Користувачем.
3. Предмет політики конфіденційності
 3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації по нерозголошенню й забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації при реєстрації на сайті «Книгарня «Добродій» або при передплаті на інформаційне e-mail розсилання.
3.2. Персональні дані, обробка яких дозволена в рамках даної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті «Книгарня «Добродій» і містять у собі наступну інформацію:
 3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
 3.2.2. контактний телефон Користувача;
 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
 3.2.4. адреса місця проживання Користувача (за необхідності)
 3.3. Сайт «Книгарня «Добродій» захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
 – IP адреса;
 – інформація з cookies;
 – інформація про браузер;
 – час доступу.
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту «Книгарня «Добродій», що вимагають авторизації.
3.3.2. Сайт «Книгарня «Добродій» здійснює збір статистики за Ip-Адресами своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення й вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (історія відвідування, браузери, що використовуються, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню й нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. даної Політики конфіденційності.
4. Мета збору персональної інформації користувача
 4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати з метою:
 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті «Книгарня «Добродій» для його подальшої авторизації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту «Книгарня «Добродій».
4.1.3. Установлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Книгарня «Добродій», обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місцеперебування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження вірогідності й повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту «Книгарня «Добродій», якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних із використанням сайту «Книгарня «Добродій».
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилання повідомлень та інших відомостей від імені сайту «Книгарня «Добродій».
5. Способи й строки обробки персональної інформації
 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані повноважним органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, установленому законодавством України.
5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.4. Адміністрація приймає необхідні організаційні й технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація разом із Користувачем приймає всі необхідні заходи щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, що викликані втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. Права та обов‘язки сторін
 6.1. Користувач має право:
 6.1.1. Приймати особисте рішення про надання своїх персональних даних, що необхідні для використання сайту «Книгарня «Добродій», і давати згоду на їх обробку.
6.1.2. Обновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.
6.1.3. Користувач має право на одержання в Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у випадку, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також приймати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав. Для цього досить повідомити Адміністрацію за вказаною на сайті «Книгарня «Добродій» E-mail адресою.
6.2. Адміністрація зобов’язана:
 6.2.1. Використовувати отриману інформацію винятково для цілей, зазначених у п. 4 даної Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. даної Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати відповідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. Відповідальність сторін
 7.1. Адміністрація, що не виконала свої зобов’язання, відповідає за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. даної Політики Конфіденційності.
7.2. У випадку втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її одержання Адміністрацією сайту «Книгарня «Добродій».
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту «Книгарня «Добродій», несе особа, що надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту «Книгарня «Добродій», може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені й належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщають таку інформацію на сайті «Книгарня «Добродій».
7.6. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які шкоду чи збиток, понесені Користувачем у результаті видалення, збою або неможливості збереження якого-небудь Змісту й інших комунікаційних даних, що містяться на сайті «Книгарня «Добродій» або передані через нього.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися через: використання або неможливість використання сайту чи окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінки будь-якої третьої особи на сайті.
7.8. Адміністрація не відповідає за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті «Книгарня «Добродій», включаючи (але не обмежуючись): інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.
8. Вирішення спорів
 8.1. До звернення до суду з позовом за спорами, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спорів).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів від дня одержання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. Якщо обопільної згоди стосовно спорів не буде досягнуто, справа передається до суду.
8.4. До даної Політики конфіденційності й відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.
9. Додаткові умови
 9.1. Адміністрація має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті «Книгарня «Добродій», якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://dobrodiy.org.ua/privacy-policy/